Decyzja o zaciągnięciu kredytu niesie za sobą szereg innych bardzo ważnych decyzji np. takich jak zabezpieczenie transakcji. Przy kredycie hipotecznym ubezpieczenie nieruchomości jest obligatoryjne, warto natomiast przemyśleć również kwestię ubezpieczenia na życie, ponieważ niejednokrotnie kredyty te zaciągane są na duże kwoty i długie okresy, a jak wiadomo nasze zobowiązania podlegają dziedziczeniu w razie nieszczęśliwego zdarzenia.

Podczas spotkania z Ekspertem Finansowym, mogą Państwo również otrzymać porównanie ofert z całego rynku oraz dobrać najlepsze rozwiązanie w takim zakresie jak:

  • ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych
  • ubezpieczenie ruchomości, OC w życiu prywatnym 
  • ubezpieczenie na życie
  •  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, inwalidztwa, poważnego zachorowania 
  • ubezpieczenie od utraty pracy.