Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności firmy, może być wykorzystany w takich obszarach jak bieżące regulowanie zobowiązań, płace, zakup towarów handlowych, pokrycie kosztów administracyjnych itp. Jego główną zaletą jest zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwu oraz szybki dostęp do gotówki. Kredyty obrotowe najczęściej udzielane są na okres 1 roku do 3 lat z możliwością prolongaty, natomiast wysokość limitu ustalana jest przede wszystkim w oparciu o przychody firmy oraz wysokość obrotów na rachunkach firmowych.

 

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny jest przeznaczony na finansowanie realizowanych przedsięwzięć, których celem jest nabycie, odtworzenie lub modernizacja majątku trwałego firmy. Najczęściej spotykanym celem kredytów inwestycyjnych jest zakup / budowa nieruchomości komercyjnej, zakup sprzętu, maszyn, urządzeń a także wartości niematerialnych i prawnych. Praktycznie żaden bank nie ma sztywnej oferty kredytu inwestycyjnego. Na wysokość przyznanego kredytu, długość okresu spłaty czy też warunki finansowe wpływ ma nie tylko bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, ale również biznes plan przedsięwzięcia, forma i wysokość zabezpieczenia kredytu czy też branża w której realizowana jest inwestycja. Kluczową rolę dla otrzymania pozytywnej decyzji kredytowej ma staranne przygotowanie wniosku kredytowego oraz niezbędnych dokumentów, tu z kolei nieocenioną wartością jest wiedza i doświadczenie Eksperta Kredytowego.

 

Finansowanie pozabankowe

Finansowanie pozabankowe - czasami bywa tak, że przedsiębiorca ma bardzo dobry pomysł na biznes, ma zabezpieczenia, ale mimo wszystko banki nie są zainteresowane udzieleniem kredytu. Dzieje się tak z różnych powodów: brak wystarczającego dochodu wykazywanego przez firmę, zbyt wysokie zobowiązania w innych bankach, negatywna historia kredytowa, działalność w ryzykownej branży która jest wykluczona z finansowania przez bank. Rozwiązaniem takiej sytuacji jest pożyczka poza systemem bankowym. Na rynku jest wiele solidnych firm o ugruntowanej pozycji, które posiadają w swojej ofercie możliwość finansowania przedsiębiorców na uproszczonych warunkach, a w niektórych przypadkach nawet bez przedstawiania dokumentów finansowych. Kwota takiego finansowania oraz okres spłaty i warunki finansowa w każdym przypadku ustalane są indywidualnie.

 

Kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny dla firm działa tak samo jak kredyt konsolidacyjny dla przysłowiowego Kowalskiego. Jego celem jest obniżenie miesięcznego zobowiązania oraz kosztu zaciągniętych kredytów. Przy okazji spłaty zobowiązań w różnych bankach jednym kredytem, firma może otrzymać dodatkowe środki na dowolny cel. Kredyt konsolidacyjny może być udzielony zarówno bez zabezpieczenia jak również z zabezpieczeniem, co ma niemały wpływ na warunki finansowe kredytu.

 

Kredyt na start

Kredyt na start to finansowanie dla nowo powstałych firm, bez historii kredytowej oraz finansowej. Kwota takiego finansowania może wynieść nawet 500 tyś zł, a środki mogą być przeznaczone na dowolny cel związany z rozwojem firmy np. zakup środków trwałych, pojazdów, maszyn czy też na bieżącą działalność.

 

Kredyt deweloperski

Kredyt deweloperski to kredyt celowy dla deweloperów oraz firm i podmiotów realizujących inwestycje w sektorze budownictwa mieszkaniowego oraz komercyjnego. Celem kredytu może być budowa lub wykończenie nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż, zakup nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż lub spłata wcześniej zaciągniętego kredytu deweloperskiego. Zarówno kwota kredytu oraz forma i wysokość zabezpieczenia ustalane są indywidualnie, natomiast okres kredytowania najczęściej wynosi między 12 - 36 mc.