wakacje kredytowe

Końcem lipca 2022 r. w życie wejdzie ustawa z dnia 07.07.2022 r. która umożliwi kredytobiorcom zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego, czyli tzw. wakacje kredytowe. Jest to rozwiązanie skierowane głównie do osób, które z powodu znacznej podwyżki stóp procentowych, mają bieżące problemy z regulowanie zobowiązań kredytowych. Kto może skorzystać z programu wsparcia, jakie są koszty, czy warto skorzystać nawet jeśli nasza sytuacja finansowa pozwala nam na spłatę kredytu ? na te i inne pytania odpowiadamy w dalszej części artykułu.

 

  1. Na czym polegają wakacje kredytowe

 

Program pozwala zawiesić 4 raty kredytowe w 2022 r. (2 w 3 kwartale oraz 2 w 4 kwartale) oraz 4 raty kredytowe w 2023 r. (po 1 racie w każdym kwartale)

Raty których nie zapłacimy „przechodzą” na koniec okresu kredytowania, czyli wydłuża się okres spłaty kredytu.

 

  1. Kto może skorzystać?

 

Ze wsparcie może skorzystać każdy, kto posiada kredyt hipoteczny na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, kredyt został zaciągnięty w PLN (zarówno przy stałej jak i zmiennej stopie procentowej) przed 1 lipca 2022 r. a umowa wygasa nie wcześniej niż 6 miesięcy licząc od tej daty.

Ważną informację jest również to, że na decyzję o przyznaniu wakacji kredytowych nie ma znaczenie wysokość naszych dochodów.

 

  1. Ile to kosztuje ?

 

Za rozpatrzenie i wdrożenie wniosku nie ma żadnych opłat. Odsetki z zawieszanych rat nie są kapitalizowane - następuje jedynie przesunięcie rat i wydłużenie okresu spłaty.

 

  1. Jakie formalności należy dopełnić?

 

Należy złożyć wniosek, który może być przekazany do Banku tradycyjnie w oddziale, lub elektronicznie korzystając z bankowości internetowej.

 

  1. Od kiedy można składać wnioski?

 

Najpóźniej 1 sierpnia 2022 r. Banki powinny zamieścić na swoich stronach internetowych lub w systemie bankowości elektronicznej wzory wniosków o wakacje kredytowe. Kredyt zostanie zawieszony z dniem doręczenia kredytodawcy ww. wniosku na okres jaki w nim wskazaliśmy. Bank w ciągu 21 dni od otrzymania wniosku przekaże nam informację zwrotną, aczkolwiek zawieszenie spłaty kredytu nie jest uzależnione od uzyskania potwierdzenia z banku, zakładając oczywiście że zostały spełnione warunki formalne.

 

  1. Czy skorzystanie z wakacji kredytowych ma jakieś negatywne konsekwencje?

 

Patrząc na zapisy ustawy, od strony kosztowej nie ma negatywnych konsekwencji. Jedyna wątpliwość na dziś jest taka, jak banki będą podchodziły do rozpatrywania wniosków o nowy kredyt, w sytuacji kiedy korzystamy z wakacji kredytowych. Biuro Informacji Kredytowej zapewnia, że wakacje kredytowe nie będą negatywnie wpływały na ocenę kredytową, ale banki indywidualnie ustalają swoją politykę kredytową i to one decydują komu udzielą kredytu. Na dziś wydaje się, że sytuacja w której banki będą odmawiały udzielenia nowego kredytu jeśli wnioskodawca akurat korzysta z zawieszenia rat, jest mało prawdopodobna.

 

  1. Wakacje kredytowe i nadpłacanie kredytu - czy to ma sens ?

 

Odpowiedź jest prost - TAK. Przy obecnym poziomie stóp procentowych, zwłaszcza dla umów o długim okresie spłaty, stosunek kapitału do odsetek w racie jest mocno niekorzystny - odsetki w racie mogą stanowić nawet ponad 90% wysokości całej raty. Rachunek jest więc prosty - jeśli mam zapłacić ratę w wysokości np. 2500 zł z czego przykładowo 2250 to odsetki a tylko 250 zł to kapitał, to jak najbardziej korzystne jest zawieszenie takiej raty i dokonanie nadpłaty kredytu w wysokości kwoty raty. W takiej sytuacji całe 2500 zł będzie zaliczone na poczet spłaty kapitału.

 

 

W ustawie jest kilka niedoprecyzowanych kwestii, które rodzą bardzie szczegółowe pytania np. takie jak - co oznacza zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych ? albo czy można zawiesić ratę kredytu na budowę domu w sytuacji gdy jeszcze w nieruchomości nie mieszkamy ?

Na odpowiedzi części z nich zapewne będziemy musieli poczekać, aż program zacznie formalnie działać, niemniej zapraszamy do kontaktu wszystkich którzy chcieliby przedyskutować swoją indywidualną sytuację - służymy całą wiedzą jaką dysponujemy na dzień dzisiejszy :-)

 

 

 

Paweł Suwalski